/**
 * Denna sida drivs 100% utav solenergi.
 * Läs mer om vårt projekt med att minska
 * koldioxidutsläppen från vår webb här:
 *
 * https://www.klandestino.se/solenergi/
 *
 * Version: 1.2.5
 */

/**
 * Denna sida drivs 100% utav
 * solenergi. Läs mer om vårt
 * projekt med att minska
 * koldioxidutsläppen från vår
 * webb här:
 *
 * https://www.klandestino.se/solenergi/
 *
 * Version: 1.2.5
 */


$ whois klandestino.se|

Klandestino är en kollektivt ägd webbyrå. Vilket betyder att vi som arbetar här själva äger och styr verksamheten. Vi tillämpar likalön och våra medarbetare har stort ansvar och inflytande över sitt arbete. Vi är medlemmar i Fremia och har givetvis kollektivavtal!

Företaget har 3 anställda/delägare som alla har två saker gemensamt. En lång erfarenhet av både utveckling för webb och aktivt föreningsarbete. Vi har valt att kombinera dessa erfarenheter genom att först och främst vara aktiva i att välja och stödja öppen källkod i våra kundsamarbeten och genom att främst arbeta tillsammans med medlems- och intresseorganisationer samt värderingsstyrda företag.

$ cat five-for-the-future.txt

Vi är stolta över att vara ett Five for the Future-företag. Det innebär att åtminstone 5% av vår arbetstid används till utvecklingen av WordPress.

Vi använder WordPress för merparten av våra egna och våra kunders projekt. WordPress är fri programvara, det vill säga en digital allmänning som alla fritt får använda, och utvecklingen sker inom en rörelse där vem-som-helst får bidra efter förmåga. Vi har valt att delta aktivt i utvecklingen av WordPress, för att ge tillbaka till rörelsen och investera i allas vårt gemensamma Internet.

Vi vill att vårt och våra kunders arbete ska ske i en integrerad process med resten av WordPress-världen, därför ser vi till att – i samråd med våra kunder – tillgängliggöra och öppna upp så väl buggfixar som ny funktionalitet i form av plugins.

$ printenv CLIMATE

Vi strävar också efter att miljöarbetet ska bli en naturlig del av vår löpande verksamhet. Med ett ständigt miljöfokus ser vi till att vår verksamhets miljöpåverkan i alla situationer minimeras genom att hushålla med resurser och att i stort och smått alltid ha ett kretsloppstänkande.

Samtliga anställda använder sig av kommunala färdmedel, går eller cyklar för att ta sig till arbetsplatsen. Vi har inga företagsbilar och väljer i så stor utsträckning som möjligt att resa med tåg när företaget besöker andra delar av världen. Vi har gemensamt beslutat att endast äta vegansk mat på företaget och vi försöker att välja gröna energival i upphandlingar av externa tjänster. På så sätt försöker vi vara med och bidra till en hållbar framtid, fem dagar i veckan.

$ ping klandstino.se

Epost: kontakt@klandestino.se
Telefon: 08-625 77 57
Klandestino AB
Eslövsvägen 2 121 51 Johanneshov
Organisationsnummer: 556828-6784
Bankgiro: 748-0031
Momsregistrering/VAT-nr: SE556828678401